Ekstremalna Droga Krzyżowa Jastrzębia Góra - Hel

ZAPISY:


Zapisy przez formularz dostępny na stronie www.edk.org.pl


- zgłoszenia przyjmowane s± do 10.04.2019 (lub do wyczerpania limitu miejsc)
- osoby niepełnoletnie mog± uczestniczyć w EDK tylko z przynajmniej jednym z rodziców

Rejestracja uprzednio zapisanych uczestników, przed rozpoczęciem EDK: 12.04.2019, od godz. 16.00 do godz. 19.00, w salce przy ko¶ciele parafialnym (Jastrzębia Góra, ul. Piastowska 14).

Tym, którzy chc± sobie porozmawiać po drodze przypominamy, że Ekstremalna Droga Krzyżowa nie jest wycieczk±.

Tym, dla których rywalizacja jest ważniejsza od modlitwy, przypominamy, że Ekstremalna Droga Krzyżowa to nie zawody sportowe.

Tym, którzy podczas marszu chc± modlić się na głos przypominamy, że Ekstremalna Droga Krzyżowa nie jest pielgrzymk±.

Tym, którzy zamierzaj± pokonać drogę z Jastrzębiej Góry do Helu tras± inn±, niż wskazana w opisie przypominamy, że Ekstremalna Droga Krzyżowa nie jest rajdem na orientację.

Wszystkich, którzy planuj± pokonać trasę Jastrzębia Góra - Hel na swoich zasadach, innych niż obowi±zuj±ce podczas Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, prosimy o wybór terminu innego, niż noc 12/13.04.2019

Wszystkich, którym odpowiadaj± zasady Ekstremalnej Drogi Krzyżowej zapraszamy serdecznie do udziału noc± 12/13.04.2019

Strona główna